Välkommen till HS Certifiering AB!

Välkommen till HS Certifiering AB

HS Certifiering AB erbjuder ekologisk certifiering inom primärproduktionen dvs växtodling, växthusproduktion, djurhållning och biodling.
Inom förädlingsproduktionen erbjuder vi ekologisk certifiering för såväl KRAV som EU producenter. Vi kan erbjuda certifiering av slakt enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.Vi erbjuder vidare ekologisk certifiering för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning.
Vi erbjuder även IP Sigill-certifiering och Grundcertifiering samt tilläggscertifiering klimat, inom lantbrukssektorn.
Vi kan dessutom även via vår samarbetspartner Controlcert , erbjuda  certifiering av : IP Livsmedel, FSSC 22000, ISO 22000 samt Svensk livsmedelsstandard för livsmedelshantering i butik.         Länk till Controlcert


Hälsning från Gunnel Sigurd


Jag vill härmed säga tack till alla trogna kunder och alla nya kunder som stöttat oss från det att vi startade upp HS Certifiering! Nu lämnar jag över verksamheten till tf verksamhetschef Lina Floer och övriga duktiga medarbetare för att ägna min tid åt egna projekt.
Varma hälsningar
Gunnel Sigurd   fd. verksamhetschef. 

        image 
imageimageimage
                                                                                                                           

HS certifiering Ekologisk certifiering växtodling och växthus    
Växtodling och växthus
Odlar du ekologiskt eller funderar du på att lägga om din produktion?
Steget är inte så stort som man kanske tror, men man behöver tänka litet annorlunda.
HS certifiering Ekologisk certifiering djurhållning
Djurhållning
Har du en ekologisk djurhållning eller funderar du på att börja med det?


    
HS certifiering Ekologisk certifiering biodlingBiodling
Efterfrågan på ekologisk honung ökar. Vill du vara med på tåget skall du anmäla dig snarast.

HS certifiering Ekologisk certifiering förädlingFörädling
Om du vill sälja dina egna produkter eller förädla andra ekologiska produkter, så måste du certifiera din verksamhet.
    
HS certifiering Ekologisk certifiering butikButik
Genom att certifiera din butik kan du ge en klar signal till kunderna att butiken har ett grundläggande miljötänkande och ett brett sortiment av KRAV-godkända varor.
HS certifiering Ekologisk certifiering restaurang och storhushållRestaurang och storhushåll
Vill du erbjuda dina gäster en certifierad verksamhet? Eller kanske delar av den?

    
 imageIP Sigill
IP sigill ger konsumenten en  garanti att  råvarorna kommer från svenska gårdar och har producerats med  ett stort ansvar avseende miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna landskap.

 HS certifiering Ekologisk certifiering Grundcertifiering GrisGrundcertifiering Gris
Garanterar att din grisproduktion sker med god djuromsorg.