Certifieringskommitté för klagomål och synpunkter.

HS Certifiering AB:s certifieringskommitté

Certifieringskommitténs arbetsuppgifter består i att hantera klagomål och överklaganden.
Kommitténs medlemmar består av 5 medlemmar inklusive ordföranden samt två suppleanter. Medlemmarna representerar olika kategorier från yrkes och näringsliv.

Ordförande för kommittén är (2016-2017)
Elisabeth Nord Axelsson
Kronogården, Stora Aby
570 82 Målilla

Tel 0495-209 28 och 070-305 12 43

Tillbaka till STARTsidan