Samarbetspartners

HS Certifiering har ett nära samarbete med Controlcert för utbyte av certifieringstjänster.
Controlcert kan erbjuda certifiering av - IP Livsmedel, -Butiksstandard, -BRC,- ISO 22000, -FSSC 22000, -MSC/ASC, -ISO 9001/14001.

Controlcert

Revisorer: Henrik Thollander
Chefsrevisor produktcertifiering   
IMG_1642 - version 2 Henrik har bakgrund som konsult mot livsmedelsindustrin och sedan 2005 arbetat olika konsultbolag och har därför goda kunskaper i BRC, FSSC/ISO 22000, ISO 9001 och ISO 14001. Sedan 2009 har han arbetat med certifiering mot nationella standarder för livsmedelsindustrin och butik. Henrik är VD i ControlCert och är grundare till bolaget och finns på huvudkontoret i Söderköping. Henrik är aktiv revisor mot IP Livsmedel, BRC, FSSC 22000, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Henrik har tidigare utvecklat webbutbildningar för livsmedelssäkerhet och HACCP och håller idag många utbildningar i dessa ämnen samt andra branschspecifika ämnen. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj och träning.


Patrick Gustavsson
Chefsrevisor certifiering ledningssystem
IMG_1688 - version 2
Patrick har lång bakgrund i livsmedelsbranschen. I grunden är han mikrobiolog med forskningsbakgrund från SIK, Scan, Tetra Pak. Innan han kom till ControlCert var han VD under flera år för ett svenskt certifieringsbolag. Han har dessutom varit med och grundat, Valiguard som idag är en aktör inom BRC-standarder i Skandinavien. Patrick har varit engagerad i standarders utveckling, bl a som expertledamot i starten för Svenskt Sigill:s olika standarder, och fortsätter nu som svensk expert i den internationella ISO-arbetsgruppen i den pågående uppgraderingen av ISO 22000-standarden.   Patrick har varit delaktig i en rad översättningsarbeten, bl a flera utgåvor av BRC Food, och BRCs vägledningar. Han har även översatt ISO 22000, ISO/TS 22002-1 och ISO/TS 22004. Patrick har tjugo års erfarenhet av utbildningar inom HACCP, och är fortfarande aktiv som utbildare. Revisionsledare inom BRC sedan 2002 och ISO/FSSC 22000 sedan 2009. Han finns på vårt filialkontor i Onsala, Kungsbacka. Den fritid som erbjuds ägnas åt motorcykelåkning, styrketräning, löpning och familjen.
  Tillbaka till STARTsidan