IP


BLI EN TRYGG LEVERANTÖR

Vi erbjuder företag certifiering enligt internationell modell för en hållbar produktion av både livsmedel och blommor.
En certifiering enligt IP-standarden kan innebära flera affärsmässiga fördelar för en verksamhet. Vid offentlig upphandling är ett IP-certifikat giltigt som verifikat vid uppföljning och inga ytterligare leverantörsförsäkringar blir nödvändiga.
Svenskt Sigill-märkningen som bygger på IP-certifiering enligt Sigillnivån kan användas för att på ett tydligt, enkelt och trovärdigt sätt tala om att blomman eller maten kommer från en svensk odling eller uppfödning som tar hänsyn till djur och natur.
Svenskt Sigill:    www.sigill.se

image

IP Certifiering enligt:
Biodling,Lamm,  Frukt&Grönt, Livsmedel, Spannmål oljeväxter, Gris, Mjölk, Nötkött o Naturbeteskött. Från 2017 IP Arbetsvillkor.

                                                        
-Grundnivå
-Sigillnivå
-IP Livsmedel, IP Arbetsvillkor
-Tilläggscertifieringar (naturbeteskött, Klimatcertifiering, Ursprung geografiskt).
Läs mer om IP-certifiering 

Länk till Sigill: www.sigill.se
 
   Tillbaka till STARTsidan