Utbildning

HS Certifiering erbjuder utbildning i frågor som rör certifiering. Vad som krävs, regelverk och riktlinjer samt skräddarsydda utbildningar.

-Hygien/HACCP/Spårbarhet

-Restaurangcertifiering:
 • IP Livsmedel, säkerhet, spårbarhet och sårbarhet/risk
 • KRAV certifiering
 • IP Arbetsvillkor

-Storhushåll:
 • Hållbar köksekonomi och ekologiska livsmedel
 • Hållbar köksekonomi och hygien/säkerhet
 • Hållbar köksekonomi och hälsa
 • Hållbar köksekonomi och KRAV certifiering samt MSC/ASC certifiering
 • Hållbar köksekonomi och IP Livsmedel
 • Hållbar köksekonomi och IP Arbetsvillkor

-Lantbruk:
 • Ekologisk certifiering
 • KRAV certifiering
 • IP / Sigill certifiering
 • Nyhet IP Arbetsvillkor
 • Nyhet IP Biodling

-Hälsa:
 • Hälsopåståenden
 • Mattrender och hälsa

-Arbetsvillkor

Utbildningen genomförs av erfaren personal.

Alla deltagare får diplom efter genomförd utbildning.

Vi erbjuder även webbaserad utbildning samt digitala lösningar och mobil dokumentation.

image


För information och offert kontakta HS Certifiering på info@hscertifiering.se  
Anders Hjorth, Affärsområdeschef Livsmedel 076-879 15 24
Anna Grundberg, Affärsområdeschef Lantbruk 076-855 14 08
Karin Bergkvist, Livsmedelsrevisor, 070-283 02 18