NYTT Norrbotten Västerbotten

Vårt område omfattas nu även Norrbotten/Västerbotten.
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är numera delägare i HS Certifiering AB.

För att låta oss certifiera din verksamhet,
Kontakta oss på  info@hscertifiering.se
Eller ring vår växel : 0480-156 70