Lantbruksjobb inom ekologisk produktion ökar

13% av svenska lantbruksjobb är ekologisk produktion.Försäljningen slår nu igenom även i jobbstatistik. Detta kommer öka i takt med ökad svensk ekologisk produktion som regeringen satt upp för 2030: 30% eko-areal (idag 17%).

Statistik från EU Kommissionens Miljösekretariat (EU Directorate-General for Environment ENV).

image