IP Arbetsvillkor - Fördjupad utbildning i arbetsrätt och arbetsvillkor

Har du vidtagit de åtgärder som krävs för att klara de krav som lagstiftning, avtal och handel förväntar sig av dig som arbetsgivare?

Genomgång av de skyldigheter du som arbetsgivare har för dina anställda.

Läs om utbildningen här (PDF).

image