Svenskt sigill omfattar nu arbetsvillkoren

En ny certifiering och märkning ska visa att företagen även uppfyller kriterierna för goda arbetsvillkor.

Senast 2014 lade Sigill kvalitetssystem till ett tillägg i märkningen – då för certifierat naturbeteskött. Nu lanserar man sitt första tillägg sedan dess, i form av en certifiering för goda arbetsvillkor.

Enligt Sigill ska tillägget visa att företaget även tar aktivt ansvar för arbetskraften, vilket innebär att man uppfyller kriterier för god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och ett socialt ansvarstagande.

Det ska gälla för alla anställda inom den certifierade verksamheten, vilket även inkluderar till exempel anställda genom bemanningsföretag.

– En märkning för goda arbetsvillkor ger de ambitiösa företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt visa upp villkoren för sina anställda. Samtidigt underlättar det för konsumenten som kan känna sig trygga i att goda arbetsvillkor uppfylls när de möter märkningen, säger Sigill kvalitetssystems vd Britt Rahm i ett uttalande.

Tilläggsmärkningen, som ska kunna användas tillsammans med andra från Svenskt sigill, kan börja användas från och med onsdag 25 oktober. Certifieringen, som går under benämningen IP arbetsvillkor har enligt Sigill tagits fram med experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området.

För mer kunskap kan du här läsa mer och anmäla dig till utbildningen "IP Arbetsvillkor - Fördjupad utbildning i arbetsrätt och arbetsvillkor".

image