Made in Sweden

Det finns ett högt förtroendet för certifiering och kvalitetssäkring i Sverige. Det är en grundpelare i svensk välfärd och en konkurrensfördel för svensk export.

Läs om satsningen Kvalitetslandet Sverige från Swedac, myndigheten som granskar vår opartiskhet och kompetens, en grundtrygghet för svenskt näringsliv och samhälle.

image
Bild från Swedac.se