Möt oss på Svenska Ägg Kontaktdagar och Nordisk Fjäderfämässa 9-10 Nov i Malmö

Vi hjälper äggproducenter och distributörer med certifiering och märkning för ekologisk, KRAV, ISO, Arbetsmiljö m.m. Kontakta Ulrika Stark 0761-12 16 00.

Välkommen!

Mer information hittar du här.

image