Måltidsdagarna 2017

Årets tema: Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle.
Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället?

Ja, det kan de - Välkommen till Måltidsdagarna 2017!

På Livsmedelsverkets Måltidsdagar samlas samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela landet kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa.

Passa på att träffa vår miljörevisor Karin Bergqvist, tfn 070-283 02 18, som kommer att vara på plats.

Läs mer om Måltidsdagarna 2017 här (Livsmedelsverket).

image