Historisk satsning på svensk livsmedelsexport

Regeringen satsar 20 procent av exportbudgeten på svenska ekologiska livsmedel nästa år.

Läs mer här:
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/historisk-satsning-pa-svensk-livsmedelsexport/

Information om våra globala exporttjänster hittar du alltid vår sida om Export.