Enklare tillsammans

Här finner du information om vad som gäller i katastrofsituationen orsakad av torka och brist på foder för livsmedelsframställning.
image
Tips på försäljning och samverkan kring fodergrödor: https://lnkd.in/dmRVdY6 
 
Information från Ekologiska lantbrukarna:
https://lnkd.in/dnD4DpK 

Information från Jordbruksverket: 
https://lnkd.in/dVBmMsG  

Information från KRAV:
https://lnkd.in/dw3MUmZ