Naturbeteskött

Intresset för certifierat naturbeteskött är stort från olika håll och bl.a. HK Scan söker nu efter producenter som snabbt kan bli certifierade.

Mer information kontakta oss på 0480-15670.

Här hittar du mer information om naturbeteskött.