Tjänster

image

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag för certifiering av produkter, processer och tjänster.

Vi utför certifiering samt all typ av kontroller, analyser, outsourcing, förrevision, utbildning samt hjälp med tolkning av regelverk.

Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan från primärproduktion av råvaror, livsmedelsförädling/produktion, distribution, restaurang/café, hotell, snabbmatskedjor, offentliga måltider samt export och import.

Hos oss samlar du din certifiering på Mina Sidor i mobilen eller datorn.
Den är dessutom integrerad med KRAV.

En lokal revisor arbetar tillsammans med dig, nära din verksamhet eller en specialist på just ditt verksamhetsområde för att erbjuda dig bästa service.

Vi har ledande kundjourtelefon alla dagar.

Vi hjälper dig välja rätt certifiering för din verksamhet

  • Vill du producera eller marknadsföra ekologiska eller KRAV-livsmedel?
  • Vill öka din distribution, nå nya målgrupper eller exportera?
  • Bedriver du livsmedelsförädling eller restaurang och vill säkerställa rätt hygien och spårbarhet?
  • Vill du distribuera genom dagligvaruhandeln eller använda ”Från Sverige-märkningen”?
  • Har du naturbeteskött eller arbetar förebyggande med klimat?
  • Vill du säkerställa goda arbetsvillkor för din personal och säsongsanställda?
  • Är du en Start-Up?


Vi erbjuder certifiering av ekologisk produktion, produktmärkning, export och import enligt KRAV:s och EU:s regelverk och märkningar. Vi erbjuder certifiering av restauranger, offentliga måltider och butiker enligt KRAVs regelverk.

image    image

Vi erbjuder certifiering och märkning enligt Svenskt Sigill / IP samt Grundcertifiering.

image

Vi erbjuder IP Livsmedelsförädling för både förädling och restaurang

NYHET! IP LIVSMEDEL CERTIFIERING FÖR RESTAURANG 2018
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

Nyhet Restaurang:
Det har tillkommit nya kontrollpunkter anpassade för restaurangverksamhet som t.ex. märkning av ej färdigförpackade livsmedel, rutiner för varmhållning, nedkylning etc.
Även språkligt sett är standarden mer anpassad  för restaurangsnäringar.

Nytt är även Sårbarhetsanalys som ett led i certifieringen av livsmedelsverksamheter för att förebygga hot, sabotage, fusk och bedrägerier riktade mot verksamheten.

Läs mer om andra nyheter i IP Livsmedel Certifiering 2018.

Kontakta oss så hjälper vi dig med certifieringen av din livsmedelsverksamhet 0480 – 156 70 eller info@hscertifiering.se

Vi erbjuder IP Sigill Arbetsvillkor för arbetsplatser och säsongsanställda.

 image

När du certifierar dig för ekologisk produktion kan du välja mellan KRAV eller EU certifiering.

KRAV-märket upplevs ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 96 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential. KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående, t ex djurskydd, hälsa och sociala arbetsvillkor. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-märket på produkterna. KRAV-märket används även för export och import.

När du certifierar dig enligt Svenskt Sigill / IP-standarden kan du välja på Grundnivå, Sigillnivå, plus tilläggstandarder som Naturbeteskött, Klimatcertifiering samt ursprungsmärkning av geografiskt ursprung.
Läs mer under Sigill Kvalitetssystem.

Nyfiken på Ekologiskt, KRAV, marknadsutveckling och svensk livsmedelsstrategi?

Jordbruksverket  

Livsmedelsverket

KRAV 

Marknadsstatistik för ekologiska livsmedel 

Regeringens mål för ökad svensk ekologisk produktion och konsumtion

ISO-standarder, FSSC 22000, BRC, OHSAS, Global GAP och GRI
Vi erbjuder även certifiering enligt ledande livsmedels- och miljöstandarder FSSC 22000, ISO 22000, BRC, ISO 14000, Global GAP genom vår samarbetspartner.

Vi utför oberoende granskning av hållbarhetsarbete enligt ledande riktlinjer t ex GRI.

Kontakta oss vi hjälper dig.

Vi hjälper dig välja rätt certifiering för dina verksamhetsmål.

Ring vår kundjourtelefon alla dagar.