Tjänster

image

HS Certifiering AB är ett ackrediterat certifieringsföretag för certifiering av produkter, processer och tjänster.

Vi utför certifiering samt all typ av kontroller, analyser, outsourcing, förrevision, utbildning samt hjälp med tolkning av regelverk.

Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan från primärproduktion av råvaror, livsmedelsförädling/produktion, distribution, restaurang/café, hotell, snabbmatskedjor, offentliga måltider samt export och import.

Hos oss samlar du din certifiering på Mina Sidor i mobilen eller datorn.
Den är dessutom integrerad med KRAV.

En lokal revisor arbetar tillsammans med dig, nära din verksamhet eller en specialist på just ditt verksamhetsområde för att erbjuda dig bästa service.

Vi har ledande kundjourtelefon alla dagar.

Vi hjälper dig välja rätt certifiering för din verksamhet

  • Vill du producera eller marknadsföra ekologiska eller KRAV-livsmedel?
  • Vill öka din distribution, nå nya målgrupper eller exportera?
  • Bedriver du livsmedelsförädling eller restaurang och vill säkerställa rätt hygien och spårbarhet?
  • Vill du distribuera genom dagligvaruhandeln eller använda ”Från Sverige-märkningen”?
  • Har du naturbeteskött eller arbetar förebyggande med klimat?
  • Vill du säkerställa goda arbetsvillkor för din personal och säsongsanställda?
  • Är du en Start-Up?

EKOLOGISKT OCH KRAV
Vi erbjuder certifiering av ekologisk produktion, produktmärkning, export och import enligt KRAV:s och EU:s regelverk och märkningar. Vi erbjuder certifiering av restauranger, offentliga måltider och butiker enligt KRAVs regelverk.

När du certifierar dig för ekologisk produktion kan du välja mellan KRAV eller EU certifiering.

KRAV-märket upplevs ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 96 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential. KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående, t ex djurskydd, hälsa och sociala arbetsvillkor. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-märket på produkterna. KRAV-märket används även för export och import.

image    image

SVENSKT SIGILL OCH IP
Vi erbjuder certifiering och märkning enligt Svenskt Sigill / IP samt Grundcertifiering.
När du certifierar dig enligt Svenskt Sigill / IP-standarden kan du välja på Grundnivå, Sigillnivå, plus tilläggstandarder som Naturbeteskött, Klimatcertifiering samt ursprungsmärkning av geografiskt ursprung.
Vi erbjuder IP Livsmedelsförädling för både förädling och restaurang.
Vi erbjuder IP Sigill Arbetsvillkor för arbetsplatser och säsongsanställda samt inhyrd arbetskraft.
Nytt för i år är IP Biodling.

imageimageimage image image


Nyhet Restaurang inkl. sårbarhetsanalys för fusk och bedrägeri
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

Det har tillkommit nya kontrollpunkter anpassade för restaurangverksamhet som t.ex. märkning av ej färdigförpackade livsmedel, rutiner för varmhållning, nedkylning etc.
Även språkligt sett är standarden mer anpassad  för restaurangnäringar.

Nytt är även Sårbarhetsanalys som ett led i certifieringen av livsmedelsverksamheter för att förebygga hot, sabotage, fusk och bedrägerier riktade mot verksamheten.

Läs mer om andra nyheter i IP Livsmedel Certifiering 2018.

Från Sverige märkning
Läs mer om Från Sverige märkning här.

MSC (Marine Stewardship Council) & ASC (Aquaculture Stewardship Council).
Vi erbjuder certifiering och märkning av vildfångad fisk/sjömat och odlad fisk/sjömat genom vår samarbetspartner.

image image

Referenser:

Jordbruksverket  

Livsmedelsverket

KRAV 

Marknadsstatistik för ekologiska livsmedel 

Regeringens mål för ökad svensk ekologisk produktion och konsumtion.

Sigill Kvalitetssystem.

MSC - Marine Stewardship Council.

ASC - Aquaculture Stewardship Council.

ISO-standarder, FSSC 22000, BRC, Global GAP och GRI
Vi erbjuder även certifiering enligt ledande livsmedels- och miljöstandarder FSSC 22000, ISO 22000, BRC, ISO 14000, Global GAP genom vår samarbetspartner.

Vi utför oberoende granskning av hållbarhetsarbete enligt ledande riktlinjer t ex GRI. (Global Reporting Initiative).

Vi utför tjänster för förebyggande av bedrägeri i livsmedelskedjor.

image image

EXPORT
Läs mer här.

UTBILDNING
Läs mer här.

KONTAKTA OSS
Kontakta oss vi hjälper dig.

Vi hjälper dig välja rätt certifiering för dina verksamhetsmål.

Ring vår kundjourtelefon alla dagar.