KRAV

HS certifiering Ekologisk certifiering KRAV
KRAV ekonomisk förening, är en fristående organisation med 27 medlemmar i hela livsmedelskedjan, som skapades i mitten av 80-talet. Syftet var att erbjuda en oberoende kontroll, tydliga regler och enhetlig märkning för hållbar livsmedelsproduktion. Märket är en garant mellan producenter, detaljhandel och konsumenter om godkända ekologiska produkter.

Fram till och med år 2005 var det KRAV som både ägde regelverket samt utförde kontrollen av all produktion. Den första juli 2007 öppnades regelverket för alla certifieringsorgan som vill,
att bli ackrediterade för KRAV-certifiering, samt erbjuda sådan.

HS certifiering Ekologisk certifiering KRAV FjärilHS-certifiering AB är  ackrediterat av SWEDAC sedan början av år 2008.
http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/1966/a004009-001
Vi certifierar enligt KRAV:s regelverk. KRAV kalibrerar tillämpningen av reglerna så att alla certifieringsbolag använder dem på samma sätt, vilket förstås också gäller oss på HS Certifiering AB.

Läs mer om KRAV.
Tillbaka till STARTsidan