Ekologisk certifiering (EU)

HS certifiering Ekologisk certifiering EU

EU:s regelverk med ”Rådets förordning (fn (EG) nr 834/2007) om ekologisk produktion” administreras och tolkas i Sverige av Jordbruksverket.

De nationella riktlinjerna är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. Nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

HS Certifiering AB är godkänd och ackrediterad av SWEDAC sedan början av år 2008 att certifiera enligt detta regelverk. http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/1966/a004009-001

EU har tagit fram en ny logga som kommer att bli obligatorisk på förpackningar för ekologiska produkter.
Vi certifierar enligt EU:s regelverk med samma tolkningsgrunder som andra certifieringsbolag.