Ekologisk certifiering (EU)

HS certifiering Ekologisk certifiering EU
EU:s regelverk med ”Rådets förordning (fn (EG) nr 834/2007) om ekologisk produktion” administreras och tolkas i Sverige av Jordbruksverket (www.sjv.se).

HS Certifiering AB är godkänd och ackrediterad av SWEDAC sedan början av år 2008 att certifiera enligt detta regelverk. http://search.swedac.se/sv/ackrediteringar/1966/a004009-001

EU har tagit fram en ny logga som kommer att bli obligatorisk på förpackningar för ekologiska produkter.
Vi certifierar enligt EU:s regelverk med samma tolkningsgrunder som andra certifieringsbolag.   Tillbaka till STARTsidanHS certifiering Ekologisk certifiering EU vatten