Varför ekologisk certifiering?

HS certifiering Ekologisk certifiering - Varför ekologisk certifiering?Det har knappast undgått någon att en ny våg av marknadstillväxt har satt igång för de ekologiska produkterna.  Marknadsvärdet för ekologiska livsmedel uppskattades till ca 6,1 miljarder 2008 och ökar flerfaldigt.

Detaljhandeln står för 80 % av försäljningen. Ekologiska frukter och grönsaker är den marknadskategori som har snabbast tillväxt, med en försäljningsökning på mer än 10-15 %. Mejerivaror står för den största andel av försäljningen.


HS certifiering Ekologisk certifiering - Växter

När du certifierar dig för ekologisk produktion kan du välja mellan KRAV eller EU certifiering.


KRAV-märket är i Sverige ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 98 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential.                          Tillbaka till STARTsidan

KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på produkterna.