Trädgård, växtodling och växthusproduktion

Odlar du ekologiskt eller funderar du på att lägga om din produktion? Vill du leverera till svensk dagligvaruhandel eller andra målgrupper?

Vi erbjuder alla ledande certifieringar för svenska lantbruks- och livsmedelsföretag. Läs mer om våra tjänster här.

Steget är inte så stort som man kanske tror, men man behöver tänka litet annorlunda. För att behålla stödnivån i EU-systemet måste produktionen vara certifierad antingen enligt KRAV eller EU:s regelverk.

Förhoppningsvis kan du öka mervärdet på dina produkter när de är certifierade. Just nu är efterfrågan stor på ekologiska livsmedel.

HS Certifiering AB är ett nationellt certifieringsföretag med lokala miljö- och livsmedelsrevisorer och som certifieringsorgan erbjuder en nära knuten revisor till din verksamhet i ditt område. Vi erbjuder även tjänster för global export.

image