Biodling

Efterfrågan på certifierad honung ökar och om du vill vara med på tåget skall du anmäla dig snarast.

Vi erbjuder ekologisk certifiering samt IP Sigill certifiering av honung.

Om ekologisk certifierad honung:
Funderar du på vad ekologisk biodling innebär? Huvudprincipen är att du inte får använda kemiska bekämpningsmedel runt kuporna. För att bukt med Varroa använder sig den ekologiska biodlaren av ekologiska metoder för bekämpning.

Nektar och pollen skall huvudsakligen komma från ekologisk odling eller naturligt ursprung. Vid inträde skall ekologiskt vax användas alternativt vid brist, analyseras för att fastställa att vaxet inte innehåller restsubstanser av bekämpningsmedel.

Om IP Sigill certifierad honung:
IP Sigill Biodling är ett heltäckande kvalitetssäkringssystem för hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar riktat till biodlingsföretag. IP Sigill Biodling lever upp till krav från kunder och myndigheter inom dessa områden. Kvalitetssäkringssystemet är speciellt anpassat för dig som biodlare och passar både små och stora biodlingsföretag. Produkten får bära Svenskt Sigill märkningen efter uppfylld certifiering.

Läs mer om certifieringen här.

Ta del av villkor för start-up företag, unga jordbrukare eller ekologisk omställning under vår kampanjsida.

Vi certifierar din biodling - du kan ta ut ett mervärde på din honung.image