Biodling

HS certifiering Ekologisk certifiering biodlingEfterfrågan på ekologisk honung ökar och om du vill vara med på tåget skall du anmäla dig snarast.

Funderar du på vad ekologisk biodling innebär?

Det är inte svårt att ställa om till ekologisk biodling eller att starta upp. Det är bara att tänka litet annorlunda.

Huvudprincipen är att du inte får använda kemiska bekämpningsmedel runt kuporna. För att bukt med Varroa använder sig den ekologiska biodlaren av ekologiska metoder för bekämpning.
Nektar och pollen skall huvudsakligen komma från ekologisk odling eller naturligt ursprung.

Vid inträde skall ekologiskt vax användas alternativt vid brist, analyseras för att fastställa att vaxet inte innehåller restsubstanser av bekämpningsmedel.

Vi certifierar din biodling - du kan ta ut ett mervärde på din honung.

                  Tillbaka till STARTsidan