Förädling & Industri

HS certifiering Ekologisk certifiering förädlingVi arbetar längs hela livsmedelskedjan från jord till bord samt export och import.

Ekologisk efterfrågan & KRAV märkning
Om du vill sälja dina egna produkter eller förädla andra ekologiska produkter, så måste du certifiera din verksamhet.

Vi hjälper dig att certifiera produkterna så att du kan vara med och möta efterfrågan på den ekologiska marknaden.

Du kan välja att certifiera dig enligt KRAV:s regelverk och får då rätt att använda KRAV-märket. Du kan också välja att certifiera dig enligt EU:s regelverk vilket ger dig rätt att använda EU-logotypen för ekologisk produktion.

Livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet
IP Livsmedel Grundcertifiering syftar till att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. Reglerna i IP Livsmedel bygger främst på lagkrav inom livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet. Certifierade företag revideras av oberoende certifieringsorgan.

NYHET! IP LIVSMEDEL CERTIFIERING FÖR RESTAURANG 2018
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

ISO-standarder, FSSC 22000, BRC, OHSAS, Global GAP och GRI
Vi erbjuder även certifiering enligt ledande livsmedels- och miljöstandarder FSSC 22000, ISO 22000, BRC, ISO 14000, Global GAP genom vår samarbetspartner.

Läs mer om våra Tjänster här.

Läs om Våra kunder berättar.