Restaurang och storhushåll

HS certifiering Ekologisk certifiering restaurangVill du erbjuda dina gäster en certifierad verksamhet? Eller kanske delar av den?

Om man inte har möjlighet att certifiera hela sin verksamhet så går det även bra att certifiera delar av verksamheten.

Vad skulle passa bäst i din verksamhet - frukost, lunch, à la carte eller café?

Om KRAV kedjecertifiering - fungerar för kommuner med flera kök och anläggningarKRAV-Certifieringen kan göras i tre nivåer:


-Nivå 1, kan antingen vara 25% godkända råvaror eller att registrera minst 15 KRAV-godkända livsmedel, vilket innebär att man byter ut ett antal livsmedel till KRAV-certifierade.

-Nivå2, 50%  KRAV-godkända råvaror

-Nivå3, 90% KRAV-godkända råvarorDet kan ge restaurangen ett högre värde att kunna uppvisa att den är ekologiskt certifierad enligt KRAV:s regelverk. Många kommuner och landsting som antagit målet på 25% ekologiska produkter i sin verksamhet väljer certifierade restauranger vid konferenser.

Idag finns ett så pass stort utbud av ekologiska och KRAV-godkända råvaror att det inte är särskilt svårt att kunna certifiera verksamheten.

Vi kan hjälpa dig med att certifiera restaurangen eller storhushållet.

Nyhet! IP certifiering för restaurang 2018  - säkerhet och spårbarhet
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny utgåva av IP Livsmedel.
Den nya utgåvan är särskild anpassning till restaurang. Även märkning, spårbarhet och redlighet är vidareutvecklat som ett led i ständiga förbättringar.

Det har tillkommit nya kontrollpunkter anpassade för restaurangverksamhet som t.ex. märkning av ej färdigförpackade livsmedel, rutiner för varmhållning, nedkylning etc.
Även språkligt sett är standarden mer anpassad för restaurangsnäringar.

Nytt är även Sårbarhetsanalys som ett led i certifieringen av livsmedelsverksamheter för att förebygga hot, sabotage, fusk och bedrägerier riktade mot verksamheten.

Läs mer om andra nyheter i IP Livsmedel Certifiering 2018.

Nyhet IP Arbetsvillkor
Vi erbjuder IP Sigill Arbetsvillkor för arbetsplatser, säsongsanställda samt inhyrd personal.

Läs mer om nya IP Arbetsvillkor.