Våra ägare

HS Certifiering AB startade 2008 och ägs av :

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Hushållningssällskapet Östergötland

Hushållningssällskapet Jämtland

Hushållningssällskapet Norrbotten -Västerbotten

Hushållningssällskapet Skåne

Hushållningssällskapet är en oberoende icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenskt lantbruk/livsmedel.

Hushållningsssällskapets Förbund grundades 1812 och är Sveriges äldsta organisation för lantbruk och livsmedel.
Läs mer: http://hushallningssallskapet.se/

Lyssna gärna till Kunskapspodden - en gemensam satsning från Hushållningssällskapet och SLU. Möt forskare, aktörer och entreprenörer i intressanta och tankeväckande samtal om utveckling, teknik och framtid inom gröna näringar, livsmedel och lantbruk.
Kunskapspodden finns på: http://kunskapspodden.se/

Hushållningssällskapens Förbund ingår i nationella rådet för Sveriges Livsmedelsstrategi.

Hushållningssällskapens Förbund är undertecknare av avsiktsförklaringen till Sweden Food Arena.

image