Våra ägare

Våra ägare HS Certifiering AB startade 2008 och ägs av :

  Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Hushållningssällskapet Östergötland

Hushållningssällskapet Jämtland    samt

Hushållningssällskapet Norrbotten -Västerbotten

 
Hushållningssällskapet är en icke vinstdrivande organisation som instiftades av kungen för snart 200 år sedan för att sprida kunskap på landsbygden och höja försörjningsgraden i lantbruken.


Tillbaka till STARTsidan