Våra medarbetare


Anna Broekman | VD

 


Lina Floer | Kvalitets- och operativ chef / Revisor

 


Anna Grundberg | Affärsområdeschef Lantbruk / Revisor

 


Anders Hjorth | Affärsområdet Livsmedel och Restaurang / Revisor

 


Marcus Olsson | Certifieringsprocessledare / Revisor

 


Anna Kanstrup | Revisor

 


Sofie Sundgren | Revisor

 


Mikael Fast | Revisor

 


Ulrika Stark | Revisor

 


Hans-Jörgen Wallin | Revisor

 


Kent Grönström | Revisor

 


Margareta Dahlén | Revisor

 


Peter Gustavsson | Revisor

 


Magnus Pettersson | Revisor

 


Karin Bergkvist | Revisor

 


Ulf Aronsson | Revisor / Standardansvarig Sigill/IP

 


Pia Månsson | Revisor