SAM-Jour

Utökad kundservice under SAM-ansökningstiden
7 feb – 11 april.
Här får du hjälp med certifiering och frågor.

Vanliga frågor och svar – klicka här.

Ansökan om certifiering öppet dygnet runt – klicka här.

Telefonöppet kl. 8.00 – 16.00 (lunchstängt 12.00 – 13.00), ring 0703-11 20 50.

Mejl öppet dygnet runt med svar senast inom 24 timmar (vardagar) – info@hscertifiering.se

Du är även välkommen att kontakta din lokala revisor direkt – klicka här.

 

Viktiga datum 2019

7 februari: SAM Internet öppnar för ansökan om stöd hos Jordbruksverket.

11 april: Sista ansökningsdag SAM Internet.

11 april: Sista dag för dig som ansöker om miljöersättning för ekologisk produktion eller omställning till ekologisk produktion att teckna avtal med ett certifieringsorgan. Teckna avtal här.

7 februari till 11 april: Period för att lämna in årliga uppgifter om skiften och djur på Mina Sidor – HS Certifiering. Tänk på att man måste lämnat in uppgifter om skiften och djur innan man kan starta omställning. Innan man kan anmäla skiften och djur behöver man ha tecknat avtal.

För aktuell information om Jordbruksverkets datum och regler för ersättningar hänvisar vi till ”Jordbruksverket.se Stöd”.

 

Retroaktiv omställning

Den som har skrivit avtal för certifiering av ekologisk produktion kan i vissa fall ansöka om att få marken godkänd direkt utan omställningsperiod alternativt få omställningstiden förkortad. Observera att beslut måste fattas före sådd av ettåriga grödor eller före skörd av vall eller andra fleråriga grödor för att skörden ska bli ekologisk.

Ansök därför i god tid!

Det finns 2 olika ansökningsmöjligheter:

1. Mark som inte har behandlats med produkter som inte är godkända i ekologisk produktion de senaste tre åren. Använd blanketten som finns här för ansökan: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/v14a.html

Den här blanketten använder du för att ansöka om att få hela eller delar av omställningsperioden för din mark godkänd i efterhand. Du kan ansöka om undantag för mark som du inte har behandlat med produkter som inte är godkända för ekologisk produktion. Observera att Jordbruksverket måste fatta beslut före sådd av ettåriga grödor eller före skörd av vall eller andra fleråriga grödor för att skörden ska bli ekologisk.

2. Mark som ingått i ett åtagande för miljöersättning. Man kan få omställningstiden förkortad med lika många år som man har haft någon av miljöersättningarna. Använd blanketten som finns här för ansökan.

I de fall arealerna har ingått i ett åtagande för miljöersättning har Jordbruksverket beslutat att omställningstiden kan räknas från ett tidigare datum. Du får undantag för de skiften som du hade åtagande för miljöersättningar enligt programperioden 2007-2013:

– Kretsloppsinriktad produktion (inom certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion).
– Betesmarker och slåtterängar.
– Skötsel av våtmarker.
– Skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer.

Du får också undantag för miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt programperioden 2014-2020 för:

– Omställning till ekologisk produktion.
– Ekologisk produktion.
– Fäbodar.
– Restaurering av betesmarker och slåtterängar.
– Betesmarker och slåtterängar.
– Skötsel av våtmarker och dammar.
– Skyddszoner som gränsar till mark i ekologiska produktionsformer.