Vilken certifiering passar dig? 

HS Certifiering är ackrediterade och utför certifiering, revision och kontroll för livsmedel, lantbruk, trädgård, dagligvaruhandel, restaurang och leverantörskedjor.

Lantbruk och Trädgård

Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan från jord till bord och export.
Vi erbjuder ledande certifieringar för lantbruksnäringarna, kontroll och leverantörsbedömningar inom primärproduktion.

Livsmedelsförädling och Industri

Vi arbetar längs hela livsmedelskedjan från jord till bordsamt export och import samt export och import.
Vi erbjuder alla ledande certifieringar för livsmedel inom såväl produktmärkning som processcertifiering.

Restaurang och Storhushåll

Vill du erbjuda dina gäster en certifierad verksamhet? Eller kanske delar av den?
Om man inte har möjlighet att certifiera hela sin verksamhet så går det även bra att certifiera delar av verksamheten.

Butik och E-handel

Inom dagligvaruhandel och e-handel erbjuder vi certifiering och kontroll enligt ackrediterade standarder för livsmedelssäkerhet, spårbarhet, miljöansvar med flera marknadsstandarder och kvalitetsprogram.

Matbud

Har du koll på livsmedelssäkerheten och spårbarheten för maten du transporterar? Hur ser arbetsvillkoren ut för personalen? Läs mer om våra certifieringar och online-utbildningar.

Export och Import

Export ingår i svensk livsmedelsstrategi och många livsmedel är importerade till Sverige. Läs mer om internationell service.

Leverantörsbedömningar och Livsmedelskontroll

Vi utför kontroller, inspektioner och leverantörsbedömningar för livsmedelsindustrin, restaurangkedjor, offentlig sektor/offentliga måltider och dess underleverantörer.

Nyheter

Vi ses väl på Borgeby Fältdagar? Vi står i monter C118.

Kom gärna förbi och prata certifiering med oss.

Läs mer om Borgeby Fältdagar här.


Standardens syfte/scope har uppdaterats så att det tydligt framgår att IP-standarden är en produktcertifiering och baserar sig på ISO 17067.

Förtydligat anslutningsvillkoren för företag som genom ex uthyrning och arrende övertagit en anläggning, arbetsställe, produktionsenhet eller produktionsplats från ett tidigare uteslutet företag.
Infört att F/P har en skyldighet att anmäla till CO om eventuella domar som skulle kunna skada IP-standardens trovärdighet.

Förtydligat hur informationsdelning ska ske mellan CO och SKAB.

Infört att CO kan vägra att acceptera en ansökan och vägra att förnya ett certifikat enligt ISO 17065.

Förtydligande om att intervjuer med arbetskraft ska kunna genomföras på en plats som revisorn anser lämplig. Detta för att försöka säkerställa att arbetskraften kan prata fritt.

Tydligare beskrivning av vilken arbetskraft och vilka arbetsställen som ingår i den certifierade verksamheten eller utförandet av den certifierade tjänsten i IP Arbetsvillkor.

Om CO bedömer att revision kan genomföras med en kvalitet motsvarande fysisk revision, kan varannan ordinarie revision av företag utan fysisk hantering ske digitalt.

Nytt avsnitt om särskilda omständigheter där det beskrivs när sanktioner inte ska utfärdas.

Förtydligat skrivning om återanslutning efter uteslutning för att tydliggöra att eventuell återanslutning kan ske först efter 1 år om CO gör den bedömningen.

Skrivning om den nya standarden IP kolkrediter som gör att standarden kan användas.

För mer information:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/allmanna-villkor/


Årets SAM-period är 8 februari till 11 april.Produktionsuppgifterna för certifiering av lantbruk enligt Ekologisk/KRAV-produktion skall vara HS Certifiering tillhanda senast den 18 april 2024.

På vår sida SAM 2024 hittar du all information om årets SAM.

SAM internet 2024 hittar du här.

Mer information om nyheter i jordbrukarstöden 2024 hittar du här.

HS Certifiering arbetar med att utöka arbetsområdet och kommer att erbjuda certifiering av prydnadsväxter och plantskolor enligt IP Sigills regelverk.Mer information om regelverket hittar du här på sigills hemsida.


Ansökan om certifiering kan du göra här.

Dokumenttitel
Bild över mässområde på Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar 26-27 juni

Vi ses väl på Borgeby Fältdagar? Vi står i monter C118. Kom gärna förbi och prata certifiering med oss. Läs Read more...

HS Certifiering AB

HS Certifiering är ackrediterat enligt internationell standard ISO 17065 genom svenska ackrediteringsmyndigheten SWEDAC. Det är en internationell standard för certifiering och kontroll av produkter, tjänster och processer, som kräver opartiskhet och internationellt erkänd kompetens, system och rutiner.