Vi firar 15 år

Vi firar 15 år för framtidens livsmedel och gröna näringar

För femton år sedan startade vi upp ett företag för svenska livsmedelsnäringar och lantbruk med syfte att stärka näringarnas konkurrenskraft genom certifieringstjänster. Vi finns idag över hela landet och erbjuder tjänster för certifiering, revision och kontroll i hela näringskedjan inom livsmedel och gröna näringar. Vi är ackrediterade av myndigheten Swedac enligt internationell ISO17065 med krav på opartiskhet, kompetens, system och rutiner. Vi ägs av kunskapsorganisationen Hushållningssällskapet.

Film with English subtitles.

Läs mer om oss här.

Läs mer om våra kampanjer i år.

Har du frågor, välkommen att kontakta Kundtjänst.