Globala Hållbarhetsmålet nr 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion

Vi verkar för det Globala Hållbarhetsmålet #12 – Hållbar Konsumtion och Produktion.

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra hållbarhetsmål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och aktörer.

En viktig hörnsten är Information. Tydlig och pålitlig information i form av granskade produktmärkningar, spårbarhet, kunskapsbaserade upplysningstjänster och digital information, möjliggör hållbara val av produkter och tjänster för en mer hållbar livsstil.

Utbildning är en annan viktig hörnsten. Genom oberoende kunskap kan människor förvärva nya värderingar och färdigheter som möjliggör för individer, företag, organisationer och samhällen att bidra till en hållbar utveckling.

Idag på Internationella Kvinnodagen är vi också stolta att presentera vår samlade kompetens som bygger på en jämn fördelning mellan tjejer och killar.

Välkommen till HS Certifiering AB!