KRAVs regler 2019 är publicerade

Reglerna gäller från och med 1 januari 2019. En stor nyhet i KRAVs kommande regler är att de gäller till och med 31 december 2020. Det innebär två års giltighetstid, mot tidigare ett år.

Skälet till detta anger KRAV vara att de har tagit till sig av synpunkter om att reglerna ändras för ofta. Det ger också KRAV utrymme att arbeta mer med att påverka utformningen av den nya EU-förordningen, så att den blir så bra som möjligt för KRAV-certifierade lantbrukare och andra företag.

Länk:
KRAVs regler 2019-2020

Kort information om regeländringar.