Frukostmöte hos Matlust och OpenLab Stockholm

Den 27 mars bjuder MatLust in till ett frukostmöte där det ges både allmän vägledning och möjlighet att lyfta individuella frågeställningar.

Certifieringar kan vara ett effektivt sätt att visa sina kunder, leverantörer och samarbetspartners att hållbarhetsarbetet sker på ett organiserat sätt. För vissa företag är det också en framträdande del av marknadsföringen.

Men är certifiering rätt väg att gå för ditt företag? Vilken certifiering ska du i så fall satsa på? Och vad innebär det i kostnad och tidsåtgång?

Läs mer om frukostmötet här.