Nationella riktlinjer för ekologisk produktion är uppdaterade

För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas på ett enhetligt sätt och bli tydliga att följa har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

Syftet är att göra EUs regler för ekologisk produktion mer användarvänliga och att de tillämpas lika. Version 5, 2019-09-13, finns nu tillgänglig.

Riktlinjerna hittar du här.