Ändringar i KRAVs regler 2019-2020, gäller från och med 1 januari 2020

De huvudsakliga förändringar i den kommande versionen 2019/2020 version 2 gäller:

  • Förenklingen för sammansatta produkter, se kap 9 och 16.
  • Några mindre ändringar i 19.1.
  • Kapitel 18 som framförallt handlar om hur CO ska jobba med KRAVs portal MittKRAV.
  • Kapitel 3.11 om hygien är flyttat till 4.13.

Här finns KRAVs regler 2019-20.