Tyck till om detaljregler till nya ekoförordningen!

Nu kan du som enskild person eller som representant för en organisation tycka till!

Europeiska kommissionen publicerar alla sina förslag så att vem som helst kan ta del av dem och lämna synpunkter direkt till kommissionen. Förslagen finns bara på engelska.

Du hittar förslagen på denna länk.