Information avseende Corona-virus

Vi på HS Certifiering följer riktlinjer från myndigheter samt för dialog med ackrediteringsmyndigheten och regelverk vi certifierar.

Vi bevakar även information från livsmedelsnäringarna och regeringen avseende svensk livsmedelsproduktion och internationell handel. Vår personal vidtar strikta hygienregler enligt folkhälsomyndigheten.

Vårt mål är att bistå kunder med service för att bidra till säkerställandet av livsmedelsförsörjning och obrutna varuflöden av livsmedel i samhället.

HS Certifiering
Certifiering och kontroll av livsmedel
Ackrediterade av Swedac
Medlem i Swetic – svensk branschorganisation för testning, inspektion och certifiering

Dela sidan