Nya ekoförordningen tillämpas från 2022

EU kommissionen har tagit upp ett förslag om att skjuta upp tillämpningen av nya förordningen för ekologisk produktion, nr 2018/848, ett år så att den börjar tillämpas den 1 januari 2022.

Beslutet om ändring av 2018/848 ska fattas av Europarådet och Europaparlamentet och är förhoppningsvis klart i november. Förändringen är väl förankrad och man kan utgå ifrån att tillämpningen verkligen skjuts fram ett år.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida.