Uppdaterade för IP/Sigill 2021

Inför 2021 har det skett uppdateringar i några av IP/Sigills regelhandböcker.

Det gäller IP Livsmedel, IP Sigill Frukt & Grönt, IP Frukt & Grönt grundcertifiering, IP Sigill Gris och IP Gris grundcertifiering.

Läs mer om uppdateringen på Sigills hemsida.