Ändrade regler p.g.a. kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har Livsmedelsverket tagit ställning gällande märkning av färdigförpackade livsmedel.

Företag som tvingas byta ut produkter/ingredienser på grund av att ordinarie leveranser omöjliggjorts av kriget i Ukraina, kan under vissa förutsättningar använda slut på förpackningsmaterial som på grund av bytet inte längre är korrekt märkta.

Läs mer om de ändrade reglerna här. (Livsmedelsverket)

Har du frågor om din certifiering tala med din revisor eller kontakta Kundtjänst.

Hälsningar,
HS Certifiering