SAM 2023

Årets SAM-period är 9 februari till 13 april.

Produktionsuppgifterna för certifiering av lantbruk enligt Ekologisk/KRAV-produktion skall vara HS Certifiering tillhanda senast den 20 april 2023.

På vår sida SAM-Jour hittar du all information om årets SAM.