Ny riskklassificeringsmodell för livsmedel 2024

En ny riskklassificeringsmodell från 2024 är nu klar, och finns tillgänglig på Livsmedelsverkets hemsida. Certifieringarna IP Livsmedel Grundcertifiering och Svensk standard för livsmedelshantering i butik är bland de godkända tredjepartcertifieringar som ger möjlighet till sänkning av kontrollfrekvens, så kallad reduktion.

Kontrollmyndigheten kan besluta om reduktion för en verksamhet som har en tredjepartscertifiering som är upptagen i Livsmedelsverkets förteckning.

De två grunderna för reduktion är god efterlevnad av lagstiftningen och tredjepartscertifiering.

Tredjepartscertifieringar kan förekomma i princip hos alla typer av livsmedelsföretag, från primärproduktion till tillverkare, kontaktmaterial-företag, sista led (restauranger och butiker) med flera.

För att en standard ska kunna bli upptagen i Livsmedelsverkets förteckning för att ge reduktion av kontrollfrekvensen, har Livsmedelsverket beslutat att en rad grundvillkor ska vara uppfyllda. Bland annat ska:

  • det vara en tredjepartscertifiering som sker under ackreditering
  • standarden ha fokus på livsmedelssäkerhet och hygien

Vid tredjepartscertifiering ska kontrollmyndigheterna endast kontrollera om det finns ett giltigt certifikat från en tredjepartsstandard som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning.

Riskklassificeringsmodellens lägsta kontrollfrekvens är en kontroll per fem år och den högsta är 40 kontroller per fem år, det vill säga åtta kontroller per år. Efter fem år, från att verksamhetens kontrollfrekvens började gälla, bör kontrollmyndigheterna göra en ny bedömning av verksamhetens kontrollbehov och fastställa verksamhetens kontrollfrekvens på nytt, även om förutsättningarna i verksamheten inte har ändrats.

2023 är ett förberedande övergångsår.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida:
Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 – Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Information om certifieringen IP Livsmedel:
IP Livsmedel – HS Certifiering

Information om certifieringen Svensk standard för livsmedelshantering i butik:
Svensk standard för livsmedelshantering i butik – HS Certifiering