Ändring i regelverket för naturbeteskött för att fler producenter ska certifiera sin produktion

Från 1 augusti 2023 gäller förenklade regler för IP Sigill Nöt & Mjölk med tillval för naturbeteskött.

Anledningen är enligt Sigill kvalitetssystem att efterfrågan är större än tillgången av certifierat naturbeteskött inom dagligvaruhandeln och offentlig sektor.

Information om regelverket finns här.

Ansök om certifiering hos HS Certifiering här.

För mer information, kontakta 0703-11 20 50.