Ekologiskt

Sverige är ett av världens ledande länder för handel med ekologiska livsmedel.
Ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser som energi, mark och vatten på ett hållbart sätt samt hög biologisk mångfald och god djurhälsa.​

Certifiering
För att marknadsföra produkter som ekologiska krävs en certifiering enligt EUs regelverk samt märkning med det gröna EU-märket.
Logotypen finns för nedladdning på EU-kommissionens webbplats.

Nytt för 2022 är att nyanmälda livsmedelsföretag från och med 1 januari ska göra en anmälan till livsmedelsverket i samband med att man tecknat avtal med certifieringsorganet, läs mer om det här.

Kontakta oss för certifiering här.​

Läs mer om ekologisk produktion här:
Jordbruksverket
Livsmedelsverket  

Ekofakta