Export och import

Under 2017 ökade den svenska livsmedelsexporten med 6% enligt statistik från Business Sweden. Svensk livsmedelsexport, motsvarande 85 Mdkr (2017) har stor potential. Hållbarhet och livsmedelssäkerhet är några av de viktigaste globala trenderna och där ligger Sverige i framkant. ​​

Om du skall exportera en livsmedelsprodukt inom Europa (utförsel till EUs inre marknad) eller till övriga marknader (tredje land), kan du behöva säkerställa godkända certifieringar för att få distribuera din produkt.​​

I Sverige importerar vi ca hälften av våra livsmedel från andra länder.​

Ekologiska livsmedel​
Svensk ekologisk livsmedelsexport uppgår till 1,2 Mdkr (2018). För distribution av en ekologisk vara till land utanför Europa (tredje land) kan du behöva (om landet kräver), ett exportcertifikat som styrker att varan garanterat är certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Det garanterar även att certifikatet för produkten är giltigt. Du behöver också underlag för import av ekologisk vara från tredje land.​

Livsmedelssäkerhet och Spårbarhet​
Du kan behöva styrka att du har certifierad produktion enligt internationellt erkända standarder, eller som godkänts av marknadens dagligvaruhandelskanaler. Exempel kan vara olika typer av ISO-certifieringar, FSSC, Global GAP med flera standarder. ​

Kontakta oss ​
För hjälp med export eller import – klicka här. ​

Aktuell information om export och import av livsmedel finner du hos Business Sweden.