Global G.A.P

GLOBAL G.A.P är en internationellt erkänd lantbruksstandard som är avsedd för god jordbrukspraxis (GAP). För konsumenter och återförsäljare är certifikatet en försäkran om att maten lever upp till standardens nivå av säkerhet och kvalitet och har producerats hållbart, med respekt för arbetsvillkor, miljö och beaktande av djurskydd. Certifieringen är internationellt erkänd i distributionsled över hela världen.​

Certifiering
Genom certifiering visar tillverkaren att GLOBAL G.A.P-standarden efterföljs. Certifieringen utförs av godkända certifieringsföretag. Vi samarbetar med världens största certifieringsföretag, Bureau Veritas i Sverige, för utförandet av certifieringen.​

​Kontakta oss för certifiering här.

Läs mer om Global GAP här​:
https://www.globalgap.org/uk_en/