IP Livsmedel

IP/Sigill (Sigill Kvalitetssystem)
​IP-standarden ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktion av livsmedel och prydnadsväxter. Standarden är även kopplad till kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill för produkter. En IP-certifiering kan innebära affärsmässiga fördelar gällande tillträde till marknader. ​

Systemet bygger på Grundnivå, Sigillnivå, IP Livsmedel, IP Arbetsvillkor samt Tilläggen för Naturbeteskött, Klimatcertifiering och Geografiskt ursprung.​ IP Livsmedel gällande livsmedelssäkerhet och spårbarhet, har även särskilda anpassningar för restaurang inkl. sårbarhetsanalys för bedrägeri.

Certifiering
Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet.
Märkningen kan laddas ned från Sigill Kvalitetssystem hemsida.​

​Kontakta oss för certifiering här.

Läs mer om IP/Sigill här​:
Sigill.se