IP Livsmedel

IP/Sigill (Sigill Kvalitetssystem)
IP Livsmedel grundcertifiering syftar till att underlätta för livsmedelsföretag att stå starka på marknaden och möta kvalitetskrav från kunder och myndigheter. De största svenska/nordiska handelskedjorna (medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel) rekommenderar idag IP Livsmedel som ett sätt för små- och medelstora företag att uppfylla leverantörskraven gällande livsmedelssäkerhet.

IP Livsmedel är en grundcertifiering som bygger främst på lagkrav och omfattar livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet. Certifieringen vänder sig till företag t ex inom förädling, packeri, lager eller parti- och provisionshandel. IP Livsmedel har även särskilda anpassningar för restaurang inkl. sårbarhetsanalys för bedrägeri.

Certifiering
Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet. Certifikatet är ett värdefullt kvitto på verksamhetens arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning.

Certifieringen är godkänd av Livsmedelsverket för möjlighet till sänkt kontrollfrekvens från kontrollmyndigheten, så kallad reduktion. Läs mer här.

​Kontakta oss för certifiering här.

Läs mer om IP/Sigill här​:
Sigill.se