HemKontaktNyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Vi ses väl på Borgeby Fältdagar? Vi står i monter C118.

Kom gärna förbi och prata certifiering med oss.

Läs mer om Borgeby Fältdagar här.


Standardens syfte/scope har uppdaterats så att det tydligt framgår att IP-standarden är en produktcertifiering och baserar sig på ISO 17067.

Förtydligat anslutningsvillkoren för företag som genom ex uthyrning och arrende övertagit en anläggning, arbetsställe, produktionsenhet eller produktionsplats från ett tidigare uteslutet företag.
Infört att F/P har en skyldighet att anmäla till CO om eventuella domar som skulle kunna skada IP-standardens trovärdighet.

Förtydligat hur informationsdelning ska ske mellan CO och SKAB.

Infört att CO kan vägra att acceptera en ansökan och vägra att förnya ett certifikat enligt ISO 17065.

Förtydligande om att intervjuer med arbetskraft ska kunna genomföras på en plats som revisorn anser lämplig. Detta för att försöka säkerställa att arbetskraften kan prata fritt.

Tydligare beskrivning av vilken arbetskraft och vilka arbetsställen som ingår i den certifierade verksamheten eller utförandet av den certifierade tjänsten i IP Arbetsvillkor.

Om CO bedömer att revision kan genomföras med en kvalitet motsvarande fysisk revision, kan varannan ordinarie revision av företag utan fysisk hantering ske digitalt.

Nytt avsnitt om särskilda omständigheter där det beskrivs när sanktioner inte ska utfärdas.

Förtydligat skrivning om återanslutning efter uteslutning för att tydliggöra att eventuell återanslutning kan ske först efter 1 år om CO gör den bedömningen.

Skrivning om den nya standarden IP kolkrediter som gör att standarden kan användas.

För mer information:
https://www.sigill.se/omraden-och-regler/allmanna-villkor/


Årets SAM-period är 8 februari till 11 april.Produktionsuppgifterna för certifiering av lantbruk enligt Ekologisk/KRAV-produktion skall vara HS Certifiering tillhanda senast den 18 april 2024.

På vår sida SAM 2024 hittar du all information om årets SAM.

SAM internet 2024 hittar du här.

Mer information om nyheter i jordbrukarstöden 2024 hittar du här.

HS Certifiering arbetar med att utöka arbetsområdet och kommer att erbjuda certifiering av prydnadsväxter och plantskolor enligt IP Sigills regelverk.Mer information om regelverket hittar du här på sigills hemsida.


Ansökan om certifiering kan du göra här.

Möt oss på mässan 15-16 november om ekologisk certifiering för livsmedel, hudvård och kosmetik.


Vi finns i monter L44.


Vi finns även på scen den 15 november och rundabordssamtal 16 november.


Läs mer om mässan: Eco Living Scandinavia & the Nordic Organic Food Fair (nordicorganicexpo.com)

Välkommen till en fullmatad företagsmässa onsdagen den 4 oktober på Vreta Kluster – centrum för gröna näringar.Här finns många företag som är nyfikna på dig som student! Lär känna företagen och ställ frågor om yrkesrollen och arbetsplatsen.

HS Certifiering kommer att vara på plats, så kom gärna förbi för att prata lite om vad det finns för certifieringar och vad det innebär att vara certifierad.

Mer information om mässan finns på Vreta Klusters hemsida.

Med vänlig hälsning
Ulrika Stark, revisor
070-767 57 41

Från 1 augusti 2023 gäller förenklade regler för IP Sigill Nöt & Mjölk med tillval för naturbeteskött.Anledningen är enligt Sigill kvalitetssystem att efterfrågan är större än tillgången av certifierat naturbeteskött inom dagligvaruhandeln och offentlig sektor.


Information om regelverket finns här.


Ansök om certifiering hos HS Certifiering här.


För mer information, kontakta 0703-11 20 50.

Vi kommer att närvara på Borgeby Fältdagar och du kan boka in ett möte med någon av oss.Ring och boka ett möte med någon av våra revisorer som kommer finnas på plats:

Anna Kanstrup | 072-973 34 90

Louise Eriksson | 073-259 40 62

Ulrika Stark | 070-767 57 41

Sofie Sundgren | 072-983 55 91

Vi söker dig med god strukturell förmåga, som är ansvarstagande och effektiv. Du värdesätter att leverera ett kvalitativt och professionellt utfört arbete.Vi erbjuder dig en aktiv och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling, ett självständigt arbete under ansvar, delaktighet och erfarenhetsutbyte med andra kollegor. Kompetens, kvalitet, företagskultur och varumärke är några områden som skattas högt bland våra medarbetare.

Läs mer om tjänsten här.

WWFs måltidskoncept One Planet Plate har nu hittat fram till en ny målgrupp: Konferens- och eventarrangörer.Helsingborg Arena är först ut med att bli godkända för att erbjuda detta till sina kunder. Erbjudandet innebär mat till en heldagskonferens (förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch) som klarar en klimatbudget på 0,7 kg CO2e och som följer One Planet Plates krav på biologisk mångfald.

Mer information om One Planet Plate finns här.