Överklagande och klagomål

Som ackrediterat certifieringsorgan är det vårt ansvar att behandla våra kunder lika och säkerställa en opartisk verksamhet. För detta ändamål har vi stöd i en oberoende certifieringskommitté som sammanträder minst två gånger per år med att granska HS Certifierings arbete i syfte att förebygga, leda och hantera situationer där risken för partiskhet föreligger.

Kommitteen handlägger även överklaganden, och ger råd i aktuella frågor avseende certifieringsverksamheten.

Certifieringskommittén består av ordförande Joakim Stenström samt övriga ledamöter som gemensamt bidrar med erfarenhet och specialistkunskaper inom våra kundsegment.

För att komma i kontakt med certifieringskommittéen, kontakta växeln på 0703 – 11 20 50 eller mejla till info@hscertifiering.se