KRAV-certifierad butik

KRAV är en frivillig märkning för miljö och socialt ansvar, med över 95% varumärkeskännedom. En KRAV-certifierad butik har ett brett utbud av KRAV-märkta produkter och får marknadsföra sig med KRAVs namn och märke. Personalen skall även genomgå utbildning.

Certifiering
För att marknadsföra sig med KRAV skall butiken genomgå certifiering enligt en ackrediterad standard.

Anmäl certifiering här.

Läs mer om KRAV.