Miljösmart butik (ICA)

En ICA butik kan välja att certifiera sig för Miljösmart Butik. Miljösmart Butik är ICAs koncept för hur butikerna kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett strukturerat sätt. Certifieringen är frivillig.

Certifiering
Butiker kan ansöka om certifiering hos oss på HS Certifiering. .
HS Certifiering utför revision och certifiering för butiken.

Anmäl certifiering här.

Läs mer om Miljösmart butik (ICA).
Miljöarbete i butik | ICA.