GDPR

Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi har anpassat våra rutiner enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med 25 maj 2018. Då vi är ett ackrediterat företag samt lyder under delar av förvaltningslagen har vi alltid haft en hög sekretess och säkerhet på våra uppgifter inom ramen för avtal och övriga krav för certifiering och verksamhetsbedrift. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din närmaste revisor eller vår kundadministration.

När du t ex skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Nämner du en tredje person i ditt meddelande kan vi behöva ta kontakt med den personen för att informera om att vi behandlar personuppgifter om denne. I dessa fall gör vi en avvägning i varje enskilt fall, om arbetsinsatsen för att få tag i personen och ge informationen står i proportion till vikten av att personen informeras.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i HS Certifiering ABs register. Skulle du önska information, skicka din begäran om registerutdrag till info@hscertifiering.se.

För att vi ska kunna säkerställa att det är rätt person som hämtar ut registerutdraget, kommer du att få hämta detta personligen, ange på vilket av våra kontor du vill hämta utdraget. Den som hämtar utdraget ska kunna legitimera sig.

Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktigt eller missvisande, bör du kontakta oss. Utdraget är kostnadsfritt.